Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ NGỌC TRÀ GIANG 21/10/2021
2 NGUYỄN THỊ CẨM GIANG 21/10/2021
3 ĐÀO VĂN HIẾU 21/10/2021
4 VŨ VĂN LƯƠNG 21/10/2021
5 Trần Hữu Hiệp 21/10/2021
6 Trần Vũ Minh Trang 20/10/2021
7 Trần Mạnh Tiến 20/10/2021
8 ĐÀO THỊ HIỀN 20/10/2021
9 ĐÀO THỊ HIỀN 20/10/2021
10 Trần Mạnh Tiến 20/10/2021