Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ HẰNG NGA 15/08/2022
3 NGUYỄN THỊ MAI 15/08/2022
4 Trịnh Thị Thuỷ 15/08/2022
5 TRẦN THANH XUÂN 15/08/2022
6 NGUYỄN THỊ XUÂN MAI 15/08/2022 16/08/2022
7 VÕ ĐỨC TOÀN 15/08/2022
8 QUÁCH THẢO MY` 15/08/2022
9 HUỲNH THỊ THANH THỦY 15/08/2022 18/08/2022
10 ĐINH THỊ THU THẢO 15/08/2022 16/08/2022