Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ HỒNG 27/10/2021
3 TRAN THI BICH 27/10/2021
4 NGUYỄN THỊ THÁI PHƯỢNG 27/10/2021 01/11/2021
5 Phương Kỳ Trường 27/10/2021
6 Lê Thị Trúc Oanh 27/10/2021
7 Nguyễn Quốc Khánh 27/10/2021
8 Trần Văn Thủ test 27/10/2021 02/12/2021
9 NGUYỄN THỊ TUYẾT HẰNG 27/10/2021 01/11/2021
10 Trịnh Thị Diệu Thùy 27/10/2021 02/11/2021