Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Thế Vũ Trường Sơn 25/01/2021
2 Trần Thế Vũ Trường Sơn 25/01/2021
3 Trần Thế Vũ Trường Sơn 25/01/2021
4 Trần Thế Vũ Trường Sơn 25/01/2021
5 Trần Thế Vũ Trường Sơn 25/01/2021
6 Trần Thế Vũ Trường Sơn 25/01/2021
7 Phạm Thị Ngọc Trinh 25/01/2021
8 NGÔ XUÂN HIỆP 25/01/2021
9 THAI THI KIM QUY 25/01/2021
10 Nguyễn Quốc Thống 25/01/2021