Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN ĐĂNG HIẾU 04/12/2021
3 SAM THI THUY TRANG 04/12/2021
4 Nguyễn Thị Thịnh Hưng 04/12/2021
5 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT TÂM AN 04/12/2021
6 NGUYẼN NGỌC VĨNH 04/12/2021
7 Trần Ngọc Phước 04/12/2021
8 TRỊNH HỮU TƯỜNG 04/12/2021
9 Phạm Thị Tuyết Dung 04/12/2021
10 Đinh Thị Nấm 04/12/2021