Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Hiền 11/05/2021
2 Vũ Quốc Thế 11/05/2021
3 nguyễn thị vân 11/05/2021 14/05/2021
4 TRẦN THỊ HỒNG NHI 11/05/2021 14/05/2021
5 Nguyễn Thị Hiền 11/05/2021
6 Lý Thị Thu Hằng 11/05/2021
7 Lương Ngọc Thúy 11/05/2021
8 Vũ Minh Hiệp 11/05/2021 14/05/2021
9 Trần Hữu Đức 11/05/2021
10 LÊ VĂN XÍ 11/05/2021 15/06/2021