Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIÊN HÀO 08/12/2021
3 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU 08/12/2021
4 ĐẶNG HOÀNG KIM 08/12/2021
5 Đinh Thị Trúc My 08/12/2021
6 Phạm Thị Thảo 08/12/2021
7 Vũ Thị Ngọc Hân 08/12/2021
8 Vũ Thị Ngọc Hân 08/12/2021
9 Phạm Thị Thảo 08/12/2021
10 Nguyễn Tuấn Anh 08/12/2021