Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM XUÂN khoái 23/09/2021 27/09/2021
2 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 23/09/2021 28/09/2021
3 Trần Văn Thi 23/09/2021 30/09/2021
4 Trần Văn Thi 23/09/2021 30/09/2021
5 TRẦN VĂN THI 23/09/2021
6 Trần Văn Thi 23/09/2021 30/09/2021
7 Trần Văn Thi 23/09/2021 30/09/2021
8 Thùy Dung 23/09/2021 28/09/2021
9 Lương Thị Lan Thương 23/09/2021 29/09/2021
10 VƯU HÁ 23/09/2021 27/09/2021