Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HỨA LÝ KHƯƠNG DUY 01/03/2021
2 TRƯƠNG THỊ MINH NGA 01/03/2021
3 Phạm Như Quỳnh 01/03/2021
4 NGUYỄN VĂN TRỊNH 01/03/2021 04/03/2021
5 VŨ THU HÀ 01/03/2021 04/03/2021
6 LÊ ĐỨC KHÁNH 01/03/2021 04/03/2021
7 PHAN NGỌC TRÁC 01/03/2021 04/03/2021
8 Nguyễn Thị Mỹ Lê 01/03/2021
9 NGUYỄN NGỌC LINH 01/03/2021 04/03/2021
10 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 01/03/2021 04/03/2021