Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hà Thị Tuất 30/11/2021
3 Lư Trịnh Nhi 30/11/2021
4 HUỲNH NGỌC THANH TÂM 30/11/2021
5 Cao Phan Bội Quỳnh 30/11/2021
6 Tô Thị Thu Hằng 30/11/2021
7 LÊ THỊ LINH NGÀN 30/11/2021
8 NGUYỄN THỊ NGỌC THU 30/11/2021
9 Nguyễn Thị Lộc 30/11/2021
10 CTY TNHH SX CÔNG NGHIỆP BÌNH PHÁT 30/11/2021 15/12/2021