Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 28/01/2021
2 Trần Thị Thanh Chi 28/01/2021 25/11/2020
3 Trần Nguyễn Tấn Duy 28/01/2021
4 NGUYỄN THỊ TRANG NHUNG 28/01/2021 25/11/2020
5 Nguyễn Ngọc Kiều My 28/01/2021
6 Nguyễn Thị Hiên Nga 28/01/2021 25/11/2020
7 Nguyễn Thị Ánh Hồng 28/01/2021
8 Phan Quế Hằng 28/01/2021
9 NGUYỄN MINH TIẾN 28/01/2021 25/11/2020
10 Đào Nguyên Cương 28/01/2021 25/11/2020