Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Huỳnh Minh Thành 21/01/2022
3 Vỡ Văn Bảy 21/01/2022
4 NGUYỄN THANH PHONG 21/01/2022
5 Lê Thị Huyền Anh 21/01/2022
6 BÙI THỊ ÚT 21/01/2022 07/03/2022
7 Lê Thị Ngọc Thủy 21/01/2022
8 TRƯƠNG KIM PHẤN 21/01/2022 07/03/2022
9 Lê Đông Nhựt 21/01/2022
10 KƯU QUANG KHÁ 21/01/2022 24/01/2022