Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Xuân Tươi 23/05/2022 02/06/2022
3 CÔNG TY TNHH HIỆP PHƯỚC LONG 23/05/2022
4 CÔNG TY TNHH HIỆP PHƯỚC LONG 23/05/2022
5 NGUYỄN VĂN DŨNG 23/05/2022
6 Võ Trí Phúc 23/05/2022
7 PHAM THI THAO TRANG 23/05/2022
8 HUỲNH THỊ CHÚC QUỲNH 23/05/2022
9 PHẠM THỊ HOÀI THƯƠNG 23/05/2022
10 CAO THỊ NHÀI 23/05/2022