Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRƯƠNG TRÍ PHƯỚC 18/01/2021
2 Trần Thị Bích Kiều 17/01/2021
3 PHẠM THỊ NGA 17/01/2021
4 NGUYỄN VĂN DĂNG 17/01/2021
5 Nguyễn Ngọc Huỳnh Như 17/01/2021
6 NGUYỄN THÀNH LỘC 17/01/2021
7 Nguyễn Thị Hồng Yến 17/01/2021
8 Mai Xuân Toàn 17/01/2021
9 Lê Thị Mỹ Phượng 17/01/2021
10 ĐINH HOÀNG YẾN 17/01/2021