Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM VĂN XƯỚNG 20/01/2022
3 NGUYỄN THỊ THI THI 20/01/2022
4 ĐÀO THỊ HÒA 20/01/2022
5 ĐÀO THÁI BÌNH 20/01/2022
6 NGUYỄN THANH TÌNH 20/01/2022
7 TRẦN BỘI YẾN 20/01/2022
8 Quách Lệ Anh 20/01/2022
9 TRƯƠNG NHÂN PHÚ 20/01/2022 21/01/2022
10 Trần Nguyễn Phương Uyên 20/01/2022