Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ THU THÚY 27/01/2022 28/01/2022
3 VÕ HOÀNG VŨ 27/01/2022 28/01/2022
4 ĐẶNG THỊ NGỌC ANH 27/01/2022 28/01/2022
5 LÊ THỊ KIỀU OANH 27/01/2022
6 HUỲNH THỊ THẠNH 27/01/2022 17/02/2022
7 VĂN NGUYỄN TIẾN DŨNG - UQ -NH - NGUYỄN ĐỨC THỐNG - 0938495464 27/01/2022 28/01/2022
8 LÊ NGUYỄN PHƯƠNG TRINH 27/01/2022 17/02/2022
9 CẦN HỒNG QUẢNG 16670/20 27/01/2022 28/01/2022
10 KIM NGA 27/01/2022 14/02/2022