Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHAN THANH NHÀN 27/06/2022
3 LÊ HẢI 27/06/2022
4 BÙI THỊ BÍCH LIÊN 27/06/2022
5 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 27/06/2022
6 Phùng Thị Tâm 27/06/2022
7 TRẦN MINH PHÚC 27/06/2022
8 Trần Thị Kim Chi 27/06/2022
9 Võ Thị Hằng Nga 27/06/2022
10 Nguyễn Tường Vi 27/06/2022