Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Tuyết Lâm 21/01/2021
2 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 21/01/2021
3 ĐỖ THỊ NGỌC VY 21/01/2021
4 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 21/01/2021
5 PHẠM THỊ THU PHƯƠNG 21/01/2021
6 Trần Tư Hùng 21/01/2021
7 Nguyễn Thị Ngọc Khuê 21/01/2021
8 Trần Tư Hùng 21/01/2021
9 Nguyễn Phi Phượng 21/01/2021
10 ĐẶNG KIM MINH NHẬT 21/01/2021