Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Diệu Kiều 28/10/2021
3 Huỳnh Quốc Nam 28/10/2021
4 Lê Thị Ngọc Nên 28/10/2021
5 CHU THI MỸ TRANG 28/10/2021
6 CHÂU THỊ QUẮN 28/10/2021
7 LÊ VĂN THÀNH 28/10/2021
8 LÊ THỊ HẠ LONG 28/10/2021
9 Mai Cẩm Giang 28/10/2021
10 TRẦN THỊ TRÚC LY 28/10/2021