Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM NGÔ QUÝ 19/05/2022
3 NGUYỄN QUÂN 19/05/2022
4 THẠCH THỊ HỒNG 19/05/2022 24/05/2022
5 Trịnh Anh Khoa 19/05/2022
6 NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH 19/05/2022 24/05/2022
7 Trịnh Anh Khoa 19/05/2022
8 PHẠM THÀNH QUYỀN 19/05/2022 24/05/2022
9 Phan Thị Huyền 19/05/2022
10 ÂU TUẤN LONG 19/05/2022 09/06/2022