Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HUỲNH ANH HÙNG 20/05/2022
3 TRẦN VĂN HÓA 20/05/2022
4 Cty TNHH Sản Xuất Thương mại Thiên Di 20/05/2022
5 TRẦN VĂN HÓA 20/05/2022
6 Cty TNHh TM Khách Sạn Hồng Cúc 20/05/2022
7 TRẦN CHÂU HẢI MY 20/05/2022
8 Cty TNHH SX TM DV Tân Sing Việt 20/05/2022
9 BÙI NHƯ NGỌC NHI 20/05/2022
10 TRẦN VĂN HÓA 20/05/2022