Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HUỲNH TỒ THU 12/05/2021 13/05/2021
2 HUỲNH TRỌNG ĐỨC 12/05/2021
3 Trần Phạm Khánh Chiêu 12/05/2021
4 Tạ Thị Liên Chi 12/05/2021
5 LÊ THỊ VIỆT HÀ 12/05/2021
6 Trần Phạm Khánh Chiêu 12/05/2021
7 Phạm Thị Oanh 12/05/2021
8 Lý Nhã Thơ 12/05/2021
9 LÊ THỊ VIỆT HÀ 12/05/2021
10 Trần Thị Ngọc Mai 12/05/2021