Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 20/09/2021
2 TRƯƠNG DIỄM TUYỀN 20/09/2021
3 NGÔ THANH THỦY 20/09/2021
4 Nguyễn Ngọc Lan 20/09/2021 23/09/2021
5 Lê Thị Thùy Dương 20/09/2021
6 LƯU THỊ HẰNG 20/09/2021 22/09/2021
7 TRẦN MINH SƠN 20/09/2021 23/09/2021
8 PHẠM TẤN TÀI 20/09/2021 23/09/2021
9 DƯƠNG MINH HÒA 20/09/2021 27/09/2021
10 CÔNG TY CP GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH 20/09/2021 27/09/2021