Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đặng ngọc thanh tâm 22/09/2021
2 Đặng ngọc thanh tâm 22/09/2021
3 TRẦN THỊ VƯỢNG 22/09/2021
4 VÕ THỊ KIM NHÃ 22/09/2021
5 Nguyễn Lê Minh Châu 22/09/2021
6 Trần Đức Thắng 22/09/2021
7 Nguyễn Công Đông 22/09/2021
8 Đặng Thị Hương Giang 22/09/2021
9 Lê Thị Thùy Dương 22/09/2021
10 Lê Thị Huyền Anh 22/09/2021