Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ TRẦN HOÀI NAM 04/03/2021
2 Trương Tố Trân 04/03/2021
3 Hồng Thảo Ngân 04/03/2021
4 VÕ THỊ THÚY NGA 04/03/2021
5 TRẦN QUỐC CƯỜNG 04/03/2021
6 TRẦN VĂN THI 04/03/2021
7 đinh thị kim chi - cấp mới 04/03/2021 10/03/2021
8 đinh diệp trọng nghĩa - cấp mới (lấy hồ sơ gốc) 04/03/2021 10/03/2021
9 TRẦN VĂN THI 04/03/2021
10 nguyễn thụy như quỳnh - cấp mới (lấy hồ sơ gốc) 04/03/2021 10/03/2021