Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 THI THANH HUYEN DANG 17/05/2021
2 nguyễn thị duyên 17/05/2021
3 ĐẶNG ĐÌNH THẮNG 17/05/2021
4 NGUYỄN THỊ HOÀI CHI 17/05/2021
5 NGUYỄN VĂN VẸN 17/05/2021
6 TRẦN VĂN THI 17/05/2021
7 Trần Kim Yến 17/05/2021 21/06/2021
8 Trần Mỹ Anh 17/05/2021 18/05/2021
9 Hà Thanh Thuận 17/05/2021
10 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ ĐỊA ỐC HÒA HIỆP (Đ/d: Dương Thị Thanh Hằng) 17/05/2021 07/06/2021