Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ THU 27/09/2022
3 Lê Văn Tây 27/09/2022
4 Trần Thị Phương Thảo 27/09/2022
5 TRẦN THỊ LÝ 27/09/2022
6 ĐỖ MINH HẠ 27/09/2022
7 NGO THI THU NGA 27/09/2022
8 CÔNG TY TNHH PAMAVINA 27/09/2022
9 LÊ ANH HOÀNG 27/09/2022
10 Tô Văn Kiên 27/09/2022