Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lương Quốc Anh 09/08/2022
3 PHẠM THỊ LỢI 09/08/2022
4 Dương Thị Hồng Phượng 09/08/2022
5 Trần Thị Diễm Hương 09/08/2022
6 ĐẶNG TIỂU MY 09/08/2022
7 ĐẶNG PHỤNG NHI 09/08/2022
8 Nguyễn Hồng Hân 09/08/2022
9 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 09/08/2022
10 VÕ NGUYỄN QUỐC CHÁNH 09/08/2022