Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 THAI THI KIM QUY 03/08/2021
2 Đoàn Thanh Thảo 03/08/2021
3 Nguyễn Thị Hải Yến 03/08/2021 04/08/2021
4 TRẦN KIM THU 03/08/2021 04/08/2021
5 TRẦN THỊ YẾN 03/08/2021 04/08/2021
6 MAI THỊ DỨT 03/08/2021 04/08/2021
7 Trần Kim Phượng 03/08/2021 04/08/2021
8 LÊ HUỲNH PHƯƠNG THẢO 03/08/2021
9 Nguyễn Thị Hoài Thắm 03/08/2021 06/08/2021
10 PHẠM THị HOÀNG DUNG 03/08/2021 04/08/2021