Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 nguyễn thúy trang 12/05/2021
2 LƯ AN 12/05/2021
3 HUỲNH THỊ THUỲ TRINH 12/05/2021
4 Nguyen Thi Hai Yen 12/05/2021 21/05/2021
5 LÊ THỊ MỸ THÙY 12/05/2021 19/05/2021
6 Đồng Văn Dũng 12/05/2021 27/05/2021
7 Nguyễn Thị Bình An 12/05/2021 21/05/2021
8 HUỲNH THỊ THUỲ TRINH 12/05/2021
9 Phan Nguyễn Vân Anh 12/05/2021 21/05/2021
10 TRẦN VĂN THI 12/05/2021 21/05/2021