Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Yến Phi 04/03/2021
2 LÂM HỮU TRÍ 04/03/2021
3 HUỲNH MINH TÀI 04/03/2021
4 ĐẶNG NGỌC YẾN 04/03/2021
5 NGUYEN THI THANH THUY 04/03/2021
6 DƯƠNG THỊ MINH THU 04/03/2021
7 Trần Thế Vũ Trường Sơn 04/03/2021
8 Trần Thế Vũ Trường Sơn 04/03/2021
9 LÂM TỶ 04/03/2021
10 Nguyễn Thanh Bình 04/03/2021