Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Hạnh 06/07/2022
3 Nguyễn Thị Mỹ Nga 06/07/2022
4 Nguyễn Thị Hồng Thắm 06/07/2022
5 Nguyễn Thị Hạnh 06/07/2022
6 nguyễn thị anh thư 06/07/2022 28/07/2022
7 Nguyễn Tất Thắng 06/07/2022
8 Lê Hoàng cẩm quyên 06/07/2022
9 ĐINH THỊ VÂN 06/07/2022
10 TRẦN VĂN ĐẠT 06/07/2022