Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VŨ THÙY TRANG 09/12/2021
3 NGUYỄN NGỌC HIỆP 09/12/2021 14/12/2021
4 BÙI XUÂN BÁCH 09/12/2021 14/12/2021
5 HUỲNH DƯƠNG TRUNG 09/12/2021 14/12/2021
6 Đỗ Trung Quân 09/12/2021 14/12/2021
7 nguyễn thị lê nguyệt 09/12/2021
8 Nguyễn Thanh Hải 09/12/2021 14/12/2021
9 PHAN THỊ MỘNG HUYỀN 09/12/2021 23/12/2021
10 nguyễn thị lê nguyệt 09/12/2021