Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Ý Nhi 16/05/2021
2 Nguyễn Thị Ý Nhi 16/05/2021
3 Trần Hữu Hiệp 16/05/2021
4 Trần Hữu Hiệp 16/05/2021
5 Trần Hữu Hiệp 16/05/2021
6 Đoàn Nguyễn Nhật Tín 16/05/2021
7 Công ty TNHH Song Bảo Hân 15/05/2021
8 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 15/05/2021
9 phan quoc huy 15/05/2021
10 VÕ NGỌC ÁNH 15/05/2021