Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lâm Trọng Tiến 07/07/2022
3 DƯƠNG THỊ THU THẢO 07/07/2022
4 ha doan cuong 07/07/2022
5 hồ vũ bảo huy 07/07/2022
6 Bùi Hữu Bảo 07/07/2022
7 hồ vũ bảo huy 07/07/2022
8 Nguyễn Thành Nhân 07/07/2022
9 Đào Vũ Hải Bình 07/07/2022
10 DƯƠNG THỊ THẢO 07/07/2022