Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN THI 27/10/2021
3 LÊ HỮU LỘC 27/10/2021
4 ĐỖ THỊ MAI ANH 27/10/2021 01/11/2021
5 ĐẶNG THỊ HỒNG PHƯỢNG 27/10/2021 16/11/2021
6 Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị (Nhận qua bưu điện) 27/10/2021 29/11/2021
7 CÔNG TY TNHH HỒNG ĐỨC 27/10/2021 03/11/2021
8 LÊ VĂN MINH 27/10/2021
9 THAI THI KIM QUY 27/10/2021 05/11/2021
10 Nguyễn thị như khanh 27/10/2021 01/11/2021