Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trương thị mai thảo 21/01/2022
3 NGUYỄN THỊ DUNG 21/01/2022
4 HUỲNH NHƯ LOAN 21/01/2022 21/01/2022
5 DƯƠNG VĂN MINH - 0902071722 21/01/2022 24/01/2022
6 nguyễn thị thanh hằng - cấp mới 21/01/2022 26/01/2022
7 NGUYỄN VĂN TRUNG 21/01/2022
8 Trần Thị Quỳnh Trang 21/01/2022
9 NGUYỄN VĂN TUẤN 21/01/2022 11/02/2022
10 Đào Nam Việt - Lê Thu Hà 21/01/2022 11/02/2022