Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Văn Hiền 18/01/2022
3 Lê Thị Linh Thảo 18/01/2022
4 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI-DHL 18/01/2022 09/02/2022
5 HYUNDAI ENGINEERING-DHL 18/01/2022 09/02/2022
6 CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NAM GS INDUSTRY-DHL 18/01/2022 09/02/2022
7 PTSC MECHANICAL & CONSTRUCTION LIMITED COMPANY-DHL 18/01/2022 09/02/2022
8 Bạch Thanh Tuấn 18/01/2022
9 Trần Văn Thi 18/01/2022 25/01/2022
10 SATOYUKI YUTAKA-DHL 18/01/2022 09/02/2022