Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN HỮU SÁNG 25/10/2021
3 Vũ Thị Tuyến 25/10/2021
4 Sử Tú Liên 25/10/2021
5 ĐOÀN THỊ YẾN NHI 25/10/2021
6 Phạm Phú Hiếu Tâm 25/10/2021
7 Phạm Phú Hiếu Tâm 25/10/2021
8 Đặng Thái Hồng Thủy 25/10/2021
9 HUỲNH VĂN PHI - NGUYỄN THỊ THÙY LINH 25/10/2021
10 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 25/10/2021