Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN QUANG THUẬN 18/01/2022
3 VÕ THỊ MỸ NGỌC 18/01/2022
4 LÝ PHƯƠNG MỸ 18/01/2022
5 NGUYỄN HUY SƠN 18/01/2022
6 NGUYEN THI DIEU HIEN 18/01/2022
7 Đào Hữu Lộc 18/01/2022 25/01/2022
8 nguyễn thị thanh 18/01/2022 01/02/2022
9 VÕ THỊ MỸ NGỌC 18/01/2022
10 ĐỖ QUANG LƯỢNG 18/01/2022