Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CHÂU ÁI CHÂN 20/10/2021
2 VŨ NGỌC HUY 20/10/2021
3 Vũ Kỳ Nam 20/10/2021
4 Nguyễn Thị Vân 20/10/2021
5 NGUYỄN HÀN HẠ VỸ 20/10/2021
6 NGUYỄN THỊ HỒNG THU 20/10/2021
7 Nguyễn Tiến Thăng 20/10/2021
8 VÕ THỊ THÚY DIỄM 20/10/2021
9 Nguyễn Thành Nhân 20/10/2021
10 Nguyễn Thanh Hải 20/10/2021 26/10/2021