Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY TNHH GS 25 VIETNAM - CỬA HÀNG SỐ 43 21/10/2019 30/10/2019
2 HTX VT TM VÀ DL HOA MAI 21/10/2019 31/10/2019
3 NGUYỄN CÔNG TÍNH 21/10/2019
4 CÔNG TY TNHH TM VT HOÀNG THIÊN ÂN 21/10/2019 23/10/2019
5 NGUYỄN BÁ NĂNG 21/10/2019 21/10/2019
6 CÔNG TY TNHH TM VT HOÀNG THIÊN ÂN 21/10/2019 23/10/2019
7 CÔNG TY TNHH GN VT TIÊU CHUẨN 21/10/2019 28/10/2019
8 Nguyễn Ngọc Khanh 21/10/2019 22/10/2019
9 CÔNG TY LIÊN DOANH ĐẠI DƯƠNG-DHL 21/10/2019 30/10/2019
10 Công ty Cổ phần SENI ART 21/10/2019