Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM VĂN HIÊN 25/10/2021
3 Nguyễn Thị Mai Hiên 25/10/2021
4 MAI VĂN HỊU 25/10/2021
5 LÊ THỊ HOÀNG THOA 25/10/2021
6 Dương Hiền Phúc 25/10/2021
7 Vũ Như Hồng 25/10/2021
8 Nguyễn Thị Tuyết 25/10/2021
9 NGUYỄN ĐỨC ANH 25/10/2021
10 VÕ HIẾU UYÊN LINH 25/10/2021 28/10/2021