Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN MINH Ý 23/10/2019
2 NGUYỄN THỊ NHẸN 23/10/2019
3 PHẠM VĂN HẢI - CAO THỊ KHÁNH LY 23/10/2019
4 HTX DV DL THƯƠNG MẠI VẬN TẢI SỐ 1 23/10/2019 04/11/2019
5 HTX DV DL TM VT HOÀN HẢO 23/10/2019 04/11/2019
6 HTX DV DL TM VT HOÀN HẢO 23/10/2019 25/10/2019
7 HTX DV DL THƯƠNG MẠI VẬN TẢI SỐ 1 23/10/2019 04/11/2019
8 TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN 23/10/2019 25/10/2019
9 LÂM QUANG HÙNG 23/10/2019
10 NGUYỄN VĂN HỢI 23/10/2019