Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đào Vũ Hải Bình 09/12/2021
3 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG 09/12/2021 30/12/2021
4 Nguyễn Kiều Phương 09/12/2021 14/12/2021
5 Lê Quốc Vũ 09/12/2021 14/12/2021
6 ĐỖ GIA HÓA - NGUYỄN THỊ HẠNH 09/12/2021 24/12/2021
7 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG 09/12/2021 30/12/2021
8 Từ Ngọc Tuyết 09/12/2021 14/12/2021
9 HUỲNH THỊ NGỌC YẾN 20837/18 09/12/2021 10/12/2021
10 NGUYỄN VĂN DŨNG 09/12/2021 10/12/2021