Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 LIỄU THỊ QUỲNH NHƯ 16/05/2022 20/05/2022
4 Lê Ngọc Tuấn 16/05/2022 29/06/2022
5 MAI NGUYỄN PHƯƠNG LINH 16/05/2022 19/05/2022
6 PHẠM THỊ THUỶ 16/05/2022
7 NGUYỄN NHƯ Ý 16/05/2022
8 PHẠM TRÍ DŨNG 16/05/2022 20/05/2022
9 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG 16/05/2022
10 Dương Thị Bích Thu 16/05/2022 19/05/2022