Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vũ Thụy Tú Trân 24/01/2022 28/01/2022
3 NGUYỄN THỊ HIỀN 24/01/2022 28/01/2022
4 Trịnh Minh Hòa 24/01/2022 27/01/2022
5 Nguyễn Anh Khắc 24/01/2022 27/01/2022
6 Vũ Hoàng Duy 24/01/2022 01/03/2022
7 Lê Võ Thùy Trang 24/01/2022 27/01/2022
8 HÀ TẤN ĐẠT 24/01/2022
9 PHAN NGỌC THẢO LINH 24/01/2022 27/01/2022
10 TRần Thị Vân Anh 24/01/2022 27/01/2022