Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Thu 30/06/2022
3 DƯƠNG MINH TUẤN 30/06/2022
4 Trần Tư Hùng 30/06/2022
5 PHAN ĐOÀN BẢO TRÂN 30/06/2022
6 Trần Tư Hùng 30/06/2022
7 ĐINH KHÁNH LINH 30/06/2022
8 Nguyễn Thị Kim Oanh 30/06/2022 04/07/2022
9 Lữ văn thuật 30/06/2022
10 Nguyễn Thị Thanh Thảo 30/06/2022