Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 HUỲNH THANH HUYỀN 16/05/2022
4 NGUYỄN TRẦN XUÂN HÀO 16/05/2022
5 HUỲNH HỮU LÝ 16/05/2022
6 TRẦN THỊ LƯU 16/05/2022
7 Huỳnh Thu Trang 16/05/2022
8 VŨ KIM DUNG 16/05/2022 30/05/2022
9 Bùi Thị Hoàng Mỹ 16/05/2022
10 Đào Vũ Hải Bình 16/05/2022