Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN MỸ BỬU 17/01/2022
3 Nguyễn Thị Minh Hà 17/01/2022
4 Lê Thị Thu Hiền 17/01/2022
5 NGUYỄN THANH SƠN 17/01/2022 18/01/2022
6 Hồ Thị Thu 17/01/2022
7 Nguyễn Tấn Thoại - Lương Thị Huệ 17/01/2022 09/02/2022
8 CÔNG TY TNHH DƯỢC - MỸ PHẨM THIÊN NGA 17/01/2022 24/01/2022
9 PHAN TẤT ĐẠT 17/01/2022
10 Công ty Cổ Phần VENUS INC. VIETNAM 17/01/2022 24/01/2022